Kort

Troubaduren

Ansvarlig: Jan Michael Larsen
Storgade 10 B, Baghuset - DK-4180 Sorø

Tlf: +45 21 18 70 79
E-mail: jml@troubaduren.dk

Idegrundlaget bag spillestedet Troubaduren er at præsentere et bredt udvalg af kvalitetsmusik, der ikke får den opmærksomhed den har fortjent.

Genremæssigt vil det fortrinsvis være Jazz og Folk, men døren er absolut også på klem til andet. Nogle af de optrædende kunstnere vil være kendte for nogle, andre ikke. Der vil kunne opleves en blanding af professionelle og dygtige amatører, samt nye unge og dygtige talenter på vej.

Der bliver løbende lavet en grundig research i form af besøg på spillesteder og festivaler, rundt omkring i landet.

Meget god live musik er blevet hørt i årets løb, ambitionen er at få nogle af disse dygtige kunstnere og bands på plakaten.

Konceptet er i virkeligheden ret simpelt, et spillested med 100% focus på det, det hele handler om, nemlig musikken. Vi vil bestræbe os på at skabe et sted hvor både musikere og publikum føler sig godt tilpas, og får lyst til at komme igen.

At skabe en oase for absolut nærvær i en varm, rummelig og intim atmosfære, er målet der bliver sigtet imod.

Jan Michael Larsen


Our theoretical foundation behind the music venue, The Troubadour, is to present a wide range of quality music which does not get the attention it deserves.

Genre-wise it will preferably be Jazz and Folk, but the door is definitely also open to other genres. Some of the performers will be known names, others not. There will be an opportunity to experience a mix of professional and skilled amateurs, as well as new young up-and-coming talents.

Thorough research will be conducted regularly in the form of visits to venues and festivals around the country.

A lot of good live music has been heard over the course of this year. The ambition is to get some of these talented artists and bands on the poster.

The concept is actually quite simple. A music venue with 100% focus on all that matters - the music. We strive to create a place where both musicians and audience feel comfortable and hopefully wish to revisit.

To create an oasis of absolute presence, in a warm spacious and intimate atmosphere, is what we aim at.

Jan Michael Larsen


Kontakt

Copyright © 2016 Troubaduren